Chứng chỉ chương trình ABC Stroke Management

Các học viên sau khi tham dự khóa học ABC Stroke management đã được nhận chứng chỉ của Tổ chức đột quỵ thế giới World Stroke Organization - WSO và Bộ Y Tế Việt Nam. Sứ mệnh của WSO thông qua chương trình ABC là để giảm gánh nặng toàn cầu từ bệnh đột quỵ thông qua dự phòng, điều trị và chăm sóc lâu dài.

Các học viên sau khi tham dự khóa học ABC Stroke management đã được nhận chứng chỉ của Tổ chức đột quỵ thế giới World Stroke Organization - WSO và Bộ Y Tế Việt Nam. Sứ mệnh của WSO thông qua chương trình ABC là để giảm gánh nặng toàn cầu từ bệnh đột quỵ thông qua dự phòng, điều trị và chăm sóc lâu dài.