Tổng kết chương trình ABC trên Tạp chí Đột quỵ Thế giới

GS. Michael Brainin - đương kim Chủ tịch Tổ chức Đột quỵ Thế giới và GS. Bo Norving - Cựu Chủ tịch Tổ chức Đột quỵ Thế giới đã đồng đứng tên tác giả cho bài báo cáo Tổng kết Chương trình ABC Stroke Management Điều trị đột quỵ cơ bản. Bài báo cáo được xuất bản trên tạp chí Đột quỵ Thế giới (International Stroke Journal 2013, Vol 8, April 2013, 148 - 149).

GS. Michael Brainin - đương kim Chủ tịch Tổ chức Đột quỵ Thế giới và GS. Bo Norving - Cựu Chủ tịch Tổ chức Đột quỵ Thế giới đã đồng đứng tên tác giả cho bài báo cáo Tổng kết Chương trình ABC Stroke Management Điều trị đột quỵ cơ bản. Bài báo cáo được xuất bản trên tạp chí Đột quỵ Thế giới (International Stroke Journal 2013, Vol 8, April 2013, 148 - 149). 

Được khởi phát từ năm 2008, chương trình ABC được Tổ chức Đột quỵ Thế giới phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam và Ever Pharma tổ chức, tính đến năm 2011 đào tạo được cho 8596 cán bộ y tế từ khắp 58 tỉnh thành Việt Nam các kiến thức về điều trị đột quỵ cấp cơ bản cập nhật nhất. Đến nay, chương trình vẫn được Ever Pharma tiếp tục tổ chức đến tuyến huyện.

Xem đầy đủ báo cáo tại đây