Khóa A và A1 - đào tạo bác sỹ và kỹ thuật viên

Khóa A và A1 - đào tạo bác sỹ và kỹ thuật viên

Khoá A1-54 tại Bệnh viện đại học y dược TP HCM (23/11 - 26/11/2020)

26/11/2020 Bệnh viện đại học y dược TP HCM

Khoá A1-61 tại Bệnh viện Bạch Mai

06/11/2020 Bệnh viện Bạch Mai

Khoá A1-57 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình (27/10 - 30/10/2020)

30/10/2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Khoá A1-60 tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh – Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam (27/7; 30/9 và 1,2/10/2020)

02/10/2020 Bệnh viện Tuệ Tĩnh – Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Khoá A1-59 tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh – Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam (27/07 - 31/07/2020)

31/07/2020 Bệnh viện Tuệ Tĩnh – Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
1 2 3