Sáng Lập Viên

Sáng Lập Viên

Các sáng lập viên chương trình AVANT

Các chuyên gia trong lĩnh vực Đột quỵ, Phục hồi chức năng từ Việt Nam và Cộng hòa Áo đã cùng chung tay thiết kế, xây dựng và thực hiện chương trình AVANT - Chương trình Phục hồi chức năng thần kinh sau Đột quỵ, vì lợi ích của bệnh nhân đột quỵ và gia đình của họ, giảm gánh nặng cho toàn xã hội. 

Các sáng lập viên của chương trình AVANT đến từ Cộng hòa Áo và Việt Nam

 

Các sáng lập viên cùng các cố vấn khoa học của chương trình tham dự buổi khai mạc khóa học AVANT đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 14/4/2017

image